<- WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ

ZASIŁEK POGRZEBOWY

DZIAŁ PORADY - ZAKŁAD POGRZEBOWY AARON BOGATYNIA

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu. Przysługuje ono w razie śmierci:


- ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym
- osoby pobierającej emeryturę lub rentę
- osoby, która w dniu śmierci nie miała jeszcze ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do ich uzyskania
- osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński
- członka rodziny ubezpieczonego

Podstawowe dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku pogrzebowego:


- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
- skrócony odpis aktu zgonu
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo

Od 01.04.2004 r. ZUS nie wypłaca zasiłku pogrzebowego w kasie. Pieniądze są wysyłane pokrywającym koszty pogrzebu tylko na konto lub pocztą w terminie do 14 dni. Oferujemy możliwość kredytowania pogrzebu w ramach zwrotu zasiłku pogrzebowego ZUS. Rozliczenie następuje różnicą pomiędzy kosztami pogrzebu a wysokością zasiłku pogrzebowego. Rozliczenie może nastąpić gotówką lub przelewem na konto bankowe.SPRAWDŹ TEŻ

INNE ARTYKUŁY W DZIALE PORADY

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ - 604 440 831 - 24h

ZAKŁAD POGRZEBOWY AARON BOGATYNIA